ROK 2022

Dodávka nosné ocelové konstrukce pro akci „Hala – Belohošť“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 65 tun

Výroba technologických ocelových konstrukcí pro akci „Ofenstütze“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 61 tun

Výroba ocelové konstrukce mostu a věže pro akci „Mischerturm mühle“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 19 tun