ROK 2016 – 2020

Výroba ocelové konstrukce a kompletní montáž v rámci akce: „Obchodní centrum Havířov Na Kopci“ pro společnost NBS Invest a.s.
Výroba: 30 tun
Montáž: 73 tun

Výroba 254 kusů sloupků pro protihlukové stěny s bočním uchycením.
Hmotnost: 85 tun

Montáž ocelové konstrukce v rámci akce: „Automatický Parkovací Systém, ČVUT – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky-CIIRC“.
Hmotnost: 89 tun

Výroba ocelových svorníků pro akci „Stadion San Mames, Bilbao“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 42 tun

Demontáž, výroba a montáž ocelové konstrukce vč. povrchové ochrany pro akci „OPRAVA DOPRAVNÍKOVÉHO PÁSU 020 NA AGLOMERACI“ v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
Hmotnost: 120 tun

Demontáž, výroba a montáž ocelové konstrukce pro akci “Oprava prvního a druhého pole mostu dopravních pásu P70 a P71 od severu v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 55 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce objektů SO 503 a SO 504 pro akci „Univerzální granulační linka a dusičnan amonný“ v areálu společnosti LOVOCHEMIE a.s. – Lovosice vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 137 tun

Výroba nosné ocelové konstrukce pro akci „Skladový přístřešek Autoneum CZ – Choceň“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 99 tun

Dodávka ocelové konstrukce pojezdové dráhy pro akci „Oprava rudného jeřábu – AMO“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 136 tun

Dodávka a montáž ocelových konstrukcí pro akci „Vzduchotechnika v hale ALU 1“ a „Zpevnění střechy severního přístavku ALU2“ v areálu společnosti MAXION WHEELS, Ostrava-Kunčice vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 77 tun

Výroba ocelové konstrukce mostů, pylonů a věže pro akci „Zařízení pro čištění, Hamburg“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 62 tun

Výroba nosné ocelových konstrukce sloupů, nosníků, ztužidel a stěnových konstrukcí pro akci „SYRA 4 PROJECT – PROCESS UNIT“
Hmotnost: 185 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce mostu pro akci „VZT nové žíhací linky – ALUKOLA 1“ v areálu společnosti Maxion Wheels Czech s.r.o. vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 24 tun

Dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce pro akci „Přístavba Bělírny C215“ v areálu společnosti Mondi Štětí a.s. vč. povrchové ochrany. 
Hmotnost: 38 tun

Výroba ocelové konstrukce nosných sloupů pro protihlukové stěny.
Hmotnost: 276 tun

Výroba ocelové konstrukce pro akci „Novostavba haly LARA SERVIS – Nitra“ vč. povrchové ochrany. 
Hmotnost: 103 tun

Výroba 10ks jeřábových drah, lávek a zábrdlí pro akci „KW Staning – Erneuerung Kranbahn“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnosti: 122 tun

Montáž nosné ocelové konstrukce pro akci „Obchodní centrum Na Kopci – Havířov“. 
Hmotnost: 115 tun

Dodávka ocelové konstrukce JÚP pro akci „HOFOR BIO 4 – CYMIC BOILER“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 87 tun

Výroba ocelové konstrukce mostu pro akci „Přivaděč DN 500 Záhumenice – Bělá – rekonstrukce přívodního řadu, 1. etapa – havarijní řešení přechodu Odry“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 53 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro akci „EcoFlex Etapa I.I.III – SO02.2 – Odparky“ v areálu společnosti Mondi Štětí a.s. vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 95 tun

Výroba nosné ocelové konstrukce pro akci „Penthaus – Deuna“.
Hmotnost: 97 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce pylonu pro akci „BIGBOARD HYUNDAI“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 33 tun

Dodávka ocelové konstrukce konzol sekundárního uložení pro akci „HOFOR BIO 4 – CYMIC BOILER“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 109 tun

Výroba nosné ocelové konstrukce potrubích mostů pro akci „PIPE RACK, NEXEN TIRE Česká republika“.
Hmotnost: 104 tun

Montáž ocelové konstrukce mostu pro akci „Přivaděč DN 500 Záhumenice – Bělá – rekonstrukce přívodního řadu, 1. etapa – havarijní řešení přechodu Odry“.
Hmotnost: 53 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce podchycení pro akci „GYMNÁZIUM A ZŠ HELLO“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 35 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce střechy a trapézových plechů pro akci „SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ LUTÍN – MODERNIZACE ŠKOLNÍCH JÍDELEN“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 56 tun 

Demontáž, dodávka a montáž ocelových konstrukcí pro akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ VÁPENNÉ PECE“ v areálu společnosti Mondi Štětí, a.s. vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 67 tun

Dodávka ocelové konstrukce haly pro akci „ASP Group – Sklad motocyklového zboží a příslušenství se vzorkovou dílnou“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 238 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce haly pro akci „HEMAT TRADE OSTRAVA, a.s. – Sklad hutního materiálu“ vč. opláštění a povrchové ochrany.
Hmotnost: 278 tun 

Dodávka a montáž ocelové konstrukce haly a trapézových plechů pro akci „Sportovní hala – Sokolovna Svinov“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 60 tun 

Dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce budovy a zastřešení pro akci „ZÁZEMÍ PRO VPP v Ostravě-Porubě“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 106 tun

Dodávka a montáž ocelových konstrukcí pod kotel pro akci „VŠEOBECNÁ OBNOVA A EKOLOGIZACE ZEVO MALEŠICE – TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 244 tun

Výroba nosné ocelové konstrukce spodního a horního patra pro akci „Nakládka Energosádrovce pro Elektrárnu Prunéřov“.
Hmotnost: 53 tun 

Dodávka a montáž ocelové konstrukce rampy pro akci „Parkovací objekt ALPEX Ostrava“.
Hmotnost: 54 tun 

Demontáž, dodávka a montáž ocelové konstrukce haly pro akci „Zastřešení kalového pole, SUEZ Frýdek-Místek“.
Hmotnost: 20 tun

Dodávka a montáž ocelových konstrukcí pro akci „Arelá LEX AUTO TB, autorizovaný servis BMW“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 69 tun

Výroba ocelové konstrukce spodní a horní části plošiny pro akci „Švédsko.
Hmotnost: 131 tun

Výroba nosných ocelových konstrukcí objektů 05-10  pro akci „Rakousko“.
Hmotnost: 47 tun

Dodávka a kompletace nosné ocelové konsrukce Naběrače pro akci „Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu – TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 285 tun 

Dodávka ocelové konstrukce nad portálem pro akci „PS 01 – Zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 116 tun

Dodávka a montáž ocelových konstrukcí pod kotel pro akci „VŠEOBECNÁ OBNOVA A EKOLOGIZACE ZEVO MALEŠICE – TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 255 tun

Dodávka ocelových konstrukcí pro akci „Intenzifikace čistících stanic Z17 ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 30 tun

Výroba ocelové konstrukce věže a plošin pro akci „TURM 2“
Hmotnost: 46 tun

Výroba ocelové konstrukce věže a plošin pro akci „TURM 5“
Hmotnost: 37 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce vestavku pro akci „GTB Staré Město“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 14 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce a opláštění expedičních zásobníků sladu pro akci „Modernizace technologického zařízení ve sladovně v Hodonicích“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 78 tun

Výroba ocelové konstrukce věže a plošin pro akci „TURM 1“
Hmotnost: 32 tun

Výroba ocelové konstrukce objektů 01-03 pro akci „NILL“
Hmotnost: 23 tun