Profil společnosti

 1. Základní informace o společnosti

Společnost MORAVSKÉ MONTÁŽE s.r.o. byla založena v roce 1995. Předmětem podnikání je výroba a montáž ocelových konstrukcí,
opravy, údržba a servis kovových konstrukcí a technologických zařízení, provádění průmyslových a dopravních staveb.

 1. Předmět činnosti

Společnost MORAVSKÉ MONTÁŽE s.r.o. je tvořena vysoce kvalifikovanými odborníky s mnohaletými zkušenostmi s výrobou a
montážemi ocelových konstrukcí získaných nejen v průběhu existence firmy, ale i před jejím založením.

 • Ocelové konstrukce průmyslových hal
 • Technologické ocelové konstrukce
 • Občansko – administrativní ocelové konstrukce
 • Ocelové konstrukce potrubních a kabelových mostů
 • Ocelové konstrukce silničních a železničních mostů (od roku 2009)
 • Ocelové konstrukce nosné konstrukce a zásobníku betonáren
 • Ocelové konstrukce věží
 • Povrchová ochrana ocelových konstrukcí

Dle požadavků investora realizujeme zakázky střešního, stěnového opláštění včetně výplní vrat, dveří a oken.

Vedení společnosti zajišťuje také kompletní obchodní, technickou a ekonomickou činnost k realizovaným zakázkám.

Společnost MORAVSKÉ MONTÁŽE s.r.o. realizuje zakázky na území České republiky,  Slovenska, Polska, Ruska, Německa,
Francie, Anglie a dalších.

Hlavním cílem společnosti je dosažení úplné spokojenosti zákazníků na základě vysoké kvality práce, včasného plnění termínů
a přijatelných cen.
 1. Kapacitní možnosti

Společnost MORAVSKÉ MONTÁŽE s.r.o. je za rok schopna vyrobit vlastními kapacitami cca 2 500t ocelových konstrukcí a smontovat
cca 3 000t ocelových konstrukcí.

Počtem zaměstnanců a kapacitními možnostmi výroby a montáže ocelových konstrukcí se řadí do kategorie středních podniků.