ROK 2020

Dodávka ocelové konstrukce nad portálem pro akci „PS 01 – Zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 116 tun

Dodávka a montáž ocelových konstrukcí pod kotel pro akci „VŠEOBECNÁ OBNOVA A EKOLOGIZACE ZEVO MALEŠICE – TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 255 tun

Dodávka ocelových konstrukcí pro akci „Intenzifikace čistících stanic Z17 ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 30 tun

Výroba ocelové konstrukce věže a plošin pro akci „TURM 2“
Hmotnost: 46 tun

Výroba ocelové konstrukce věže a plošin pro akci „TURM 5“
Hmotnost: 37 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce vestavku pro akci „GTB Staré Město“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 14 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce a opláštění expedičních zásobníků sladu pro akci „Modernizace technologického zařízení ve sladovně v Hodonicích“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 78 tun

Výroba ocelové konstrukce věže a plošin pro akci „TURM 1“
Hmotnost: 32 tun

Výroba ocelové konstrukce objektů 01-03 pro akci „NILL“
Hmotnost: 23 tun