ROK 2019

Dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce budovy a zastřešení pro akci „ZÁZEMÍ PRO VPP v Ostravě-Porubě“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 106 tun

Dodávka a montáž ocelových konstrukcí pod kotel pro akci „VŠEOBECNÁ OBNOVA A EKOLOGIZACE ZEVO MALEŠICE – TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 244 tun

Výroba nosné ocelové konstrukce spodního a horního patra pro akci „Nakládka Energosádrovce pro Elektrárnu Prunéřov“.
Hmotnost: 53 tun 

Dodávka a montáž ocelové konstrukce rampy pro akci „Parkovací objekt ALPEX Ostrava“.
Hmotnost: 54 tun 

Demontáž, dodávka a montáž ocelové konstrukce haly pro akci „Zastřešení kalového pole, SUEZ Frýdek-Místek“.
Hmotnost: 20 tun

Dodávka a montáž ocelových konstrukcí pro akci „Arelá LEX AUTO TB, autorizovaný servis BMW“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 69 tun

Výroba ocelové konstrukce spodní a horní části plošiny pro akci „Švédsko.
Hmotnost: 131 tun

Výroba nosných ocelových konstrukcí objektů 05-10  pro akci „Rakousko“.
Hmotnost: 47 tun

Dodávka a kompletace nosné ocelové konsrukce Naběrače pro akci „Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu – TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 285 tun