ROK 2013

Dodávka a montáž ocelové konstrukce přístřešku a schodišťové věže pro projekt „JCI Žatec, 3. Fáze“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 41 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce zastřešení podchodů pro projekt „Stavební úpravy podchodu SAVARIN na ul. Dr. Martínka v Ostravě Hrabůvce“
Hmotnost: 22 tun

Demontáž, dodávka a montáž ocelové konstrukce mostu pro projekt „Oprava čtvrtého typového pole mostu pásů P70, P71“ v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 37 tun

Výroba ocelové konstrukce plošinových nosníků pro společnost ARMATURY Group, a.s.
Hmotnost: 101 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce plošiny pro projekt „Odsávání odlévárny VP4 – TŽ“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 25 tun

Výroba ocelových konstrukcí pro společnost „NBS INVEST, a.s.“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 176 tun   

Výroba ocelových konstrukcí pro společnost STAMPA Ostrava spol. s.r.o. vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 156 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro projekt „Přemíštění zařízení pro stahování strusky“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 65 tun

Dodávka ocelové konstrukce pro projekt „Oprava třídírny rud Aglomerace-Sever“ v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 144 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro projekt „Silo č. 2 Calumite“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 94 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro projekt „Benzolová pračka – PS 29 Absorpce benzolu – OKK Koksovny“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 59 tun

Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro projekt „Odhlučnění a prodloužení přístavku koleje K2 a K2a“ vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 53 tun

Výroba a montáž ocelových konstrukcí pro projekt „Vakuové zpracování oceli v areálu společnosti ArcelorMittal Ostava a.s. vč. povrchové ochrany.
Hmotnost: 225 tun